بازاریابی، تبلیغات و فروش

در مطالعات امکان سنجی برای بررسی توجیه پذیری یک طرح تولیدی و در اولین گام، به تحلیل بازار پرداخته میشود که نشان از اهمیت شرایط حاکم بر بازار است. اما در عصر فعلی که برای احداث یک کارخانه جدید معمولا با بازارهای اشباع رو به رو هستیم، چه باید کرد؟

در بخش تحلیل بازار طرح های توجیهی به زبان خیلی ساده به دنبال شناسایی رابطه عرضه و تقاضای محصول در بازار های هدف هستیم. بیشتر بودن میزان تقاضا از عرضه نشان دهنده فضای خالی در بازار است و همچنان میتوان با توجه به نیاز موجود در بازار، اقدام به ایجاد واحدهای جدید و یا افزایش ظرفیت تولید واحدهای قبلی نمود.

اما اگر میزان عرضه از تقاضا بیشتر باشد با بازار اشباع از محصول مواجه هستیم. اینجاست که نقش علم بازاریابی اهمیت دو چندان پیدا میکند. در این حالت، چنانچه قصد ایجاد یک واحد صنعتی دیگر را داشته باشیم یا باید به دنبال بازار هدف دیگری (مثلا بازارهای صادراتی) باشیم و یا باید با استفاده از روشهای بازاریابی به دنبال جذب سهم فروش واحدهای موجود دیگر باشیم. به نوعی از سهم فروش رقبا کسر و به سهم خود اضافه کنیم. البته که اگر بازار اشباع هم نبود برای استفاده از تمام ظرفیتهای خود، و از دست ندادن سهم فعلی در رقابت با دیگران هم مجبور به استفاده از علم بازاریابی هستیم.

اگر به دنبال یک تیم متخصص برای ارائه راهکارهای عملی فروش و استفاده از تکنیک های بازاریابی هستید، میتوانید درخواست های موجود در پایین صفحه را مشاهده کنید.

چنانچه قصد ثبت اطلاعات خود به عنوان تیم متخصص بازاریابی و فروش و نمایش آن در این صفحه را دارید، میتوانید فرم موجود در این لینک  را تکمیل نمایید

advertising to sales ratio4
اسکرول به بالا