شهرک های صنعتی البرز

ناحیه صنعتی کوثر

ناحیه صنعتی کوثر استان البرز شهرستان اشتهارد دهستان پلنگ آباد فاصله تا جاده صفر فاصله تا مرکز استان 50 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 42 کیلومتر (ایستگاه هشتگرد) فاصله تا شهر 22 کیلومتر قیمت زمین در ناحیه صنعتی کوثر بصورت پایه و برای هر متر مربع: 9/800/000 ریال  ناحیه صنعتی کوثر یکی از نواحی صنعتی …

ناحیه صنعتی کوثر Read More »

شهرک صنعتی نظرآباد

شهرک صنعتی نظرآباد استانالبرز شهرستان نظرآباد دهستان نجم آباد فاصله تا جاده صفر فاصله تا مرکز استان 50 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 51 کیلومتر (ایستگاه هشتگرد) فاصله تا شهر 6.5 کیلومتر قیمت زمین در شهرک صنعتی نظرآباد بصورت پایه و برای هر متر مربع: 10/500/000 ریال شهرک صنعتی نظرآباد یکی از شهرک های صنعتی …

شهرک صنعتی نظرآباد Read More »

شهرک صنعتی امید البرز (اشتهارد 2)

شهرک صنعتی امید البرز (اشتهارد 2) استان البرز شهرستان اشتهارد دهستان پلنگ آباد فاصله تا جاده صفر فاصله تا مرکز استان 45 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 38 کیلومتر (ایستگاه کرج) فاصله تا شهر 17 کیلومتر قیمت زمین در شهرک صنعتی امید البرز (اشتهارد 2) بصورت پایه و برای هر متر مربع: 9/600/000 ریال  شهرک …

شهرک صنعتی امید البرز (اشتهارد 2) Read More »

شهرک صنعتی اشتهارد

شهرک صنعتی راوند کاشان استانالبرز شهرستان اشتهارد دهستان صحت آباد فاصله تا جاده صفر فاصله تا گمرک 53 کیلومتر (پیام) فاصله تا مرکز استان 75 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 72 کیلومتر (ایستگاه کرج) فاصله تا شهر 5 کیلومتر قیمت زمین در شهرک صنعتی اشتهارد بصورت پایه و برای هر متر مربع: 9/100/000 ریال …

شهرک صنعتی اشتهارد Read More »

اسکرول به بالا