شهرک های صنعتی قم

ناحیه صنعتی طغرود

ناحیه صنعتی طغرود اطلاعات کلی : استانقم شهرستان قم دهستان جعفرآباد فاصله تا جاده 2 کیلومتر فاصله تا مرکز استان 46 کیلومتر فاصله تا شهر 46 کیلومتر قیمت زمین در ناحیه صنعتی طغرود بصورت پایه و برای هر متر مربع: 4,500,000 ریال ناحیه صنعتی طغرود یکی از نواحی صنعتی استان قم و ناحیه انتقالی از …

ناحیه صنعتی طغرود Read More »

ناحیه صنعتی سیرو

ناحیه صنعتی سیرو اطلاعات کلی : استانقم شهرستان قم دهستان کهک فاصله تا جاده 2 کیلومتر فاصله تا مرکز استان 35 کیلومتر فاصله تا شهر 35 کیلومتر قیمت زمین در ناحیه صنعتی سیرو بصورت پایه و برای هر متر مربع: 4,500,000 ریال ناحیه صنعتی سیرو یکی از نواحی صنعتی استان قم و ناحیه انتقالی از …

ناحیه صنعتی سیرو Read More »

ناحیه صنعتی دستجرد

ناحیه صنعتی دستجرد اطلاعات کلی : استانقم شهرستان قم دهستان کهک فاصله تا جاده 1 کیلومتر فاصله تا مرکز استان 74.9 کیلومتر فاصله تا شهر 74.9 کیلومتر قیمت زمین در ناحیه صنعتی دستجرد بصورت پایه و برای هر متر مربع: 5,000,000 ریال ناحیه صنعتی دستجرد یکی از نواحی صنعتی استان قم و ناحیه انتقالی از …

ناحیه صنعتی دستجرد Read More »

ناحیه صنعتی خورآباد

ناحیه صنعتی خورآباد اطلاعات کلی : استانقم شهرستان قم دهستان کهک فاصله تا مرکز استان 21 کیلومتر فاصله تا شهر 21 کیلومتر قیمت زمین در ناحیه صنعتی خورآباد بصورت پایه و برای هر متر مربع: 6,600,000 ریال ناحیه صنعتی خورآباد یکی از نواحی صنعتی استان قم و ناحیه انتقالی از جهاد است. این ناحیه صنعتی …

ناحیه صنعتی خورآباد Read More »

شهرک صنعتی نمونه کشوری (الغدیر)

شهرک صنعتی نمونه کشوری (الغدیر) اطلاعات کلی : استانقم شهرستان قم دهستان راهجرد شرقی فاصله تا مرکز استان 50 کیلومتر فاصله تا شهر 50 کیلومتر قیمت زمین در شهرک صنعتی نمونه کشوری (الغدیر) بصورت پایه و برای هر متر مربع: 5,500,000 ریال شهرک صنعتی نمونه کشوری (الغدیر) یکی از شهرک های صنعتی استان قم است …

شهرک صنعتی نمونه کشوری (الغدیر) Read More »

شهرک صنعتی محمودآباد

شهرک صنعتی محمودآباد اطلاعات کلی : استانقم شهرستان قم دهستان قمرود فاصله تا جاده 4 کیلومتر فاصله تا گمرک 55 کیلومتر (منطقه ویژه) فاصله تا مرکز استان 31.2 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 15 کیلومتر فاصله تا شهر 31.2 کیلومتر قیمت زمین در شهرک صنعتی محمودآباد بصورت پایه و برای هر متر مربع: 6,500,000 …

شهرک صنعتی محمودآباد Read More »

شهرک صنعتی قنوات

شهرک صنعتی قنوات اطلاعات کلی : استانقم شهرستان قم دهستان قنوات فاصله تا جاده 6 کیلومتر فاصله تا گمرک 55 کیلومتر (منطقه ویژه) فاصله تا مرکز استان 22.8 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 0 کیلومتر فاصله تا شهر 22.8 کیلومتر قیمت زمین در شهرک صنعتی قنوات بصورت پایه و برای هر متر مربع: 9,500,000 …

شهرک صنعتی قنوات Read More »

شهرک صنعتی شکوهیه

شهرک صنعتی شکوهیه اطلاعات کلی : استانقم شهرستان قم دهستان قمرود فاصله تا جاده 2 کیلومتر فاصله تا گمرک 45 کیلومتر (منطقه ویژه) فاصله تا مرکز استان 20.5 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 5 کیلومتر فاصله تا شهر 20.5 کیلومتر قیمت زمین در شهرک صنعتی شکوهیه بصورت پایه و برای هر متر مربع: 8,000,000 …

شهرک صنعتی شکوهیه Read More »

شهرک صنعتی سلفچگان

شهرک صنعتی سلفچگان اطلاعات کلی : استانقم شهرستان قم دهستان راهجرد شرقی فاصله تا جاده 2 کیلومتر فاصله تا گمرک 5 کیلومتر (منطقه ویژه) فاصله تا مرکز استان 43 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن صفر فاصله تا شهر 43 کیلومتر قیمت زمین در شهرک صنعتی سلفچگان بصورت پایه و برای هر متر مربع: 5,000,000 …

شهرک صنعتی سلفچگان Read More »

شهرک صنعتی چاپ و نشر

شهرک صنعتی چاپ و نشر استانقم شهرستان قمرود دهستان صحت آباد فاصله تا جاده 1 کیلومتر فاصله تا مرکز استان 10 کیلومتر فاصله تا شهر 10 کیلومتر قیمت زمین در شهرک صنعتی چاپ و نشر بصورت پایه و برای هر متر مربع: 15/000/000 ریال  شهرک صنعتی چاپ و نشر یکی از شهرک های صنعتی استان قم …

شهرک صنعتی چاپ و نشر Read More »

اسکرول به بالا