شهرک های صنعتی مرکزی

ناحیه صنعتی ورین

ناحیه صنعتی ورین اطلاعات کلی : استانمرکزی شهرستان محلات دهستان خورهه فاصله تا جاده 1 کیلومتر فاصله تا گمرک 110 کیلومتر (منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان) فاصله تا مرکز استان 130 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 125 کیلومتر (راه آهن اراک) فاصله تا شهر 20 کیلومتر قیمت زمین در ناحیه صنعتی ورین بصورت پایه و …

ناحیه صنعتی ورین Read More »

ناحیه صنعتی نراق

ناحیه صنعتی نراق اطلاعات کلی : استانمرکزی شهرستان دلیجان دهستان نراق فاصله تا جاده 1 کیلومتر فاصله تا گمرک 65 کیلومتر (منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان) فاصله تا مرکز استان 150 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 95 کیلومتر (راه آهن کاشان) فاصله تا شهر 5 کیلومتر قیمت زمین در ناحیه صنعتی نراق بصورت پایه و …

ناحیه صنعتی نراق Read More »

ناحیه صنعتی میلاجرد

ناحیه صنعتی میلاجرد اطلاعات کلی : استانمرکزی شهرستان کمیجان دهستان میلاجرد فاصله تا مرکز استان 100 کیلومتر فاصله تا شهر 5 کیلومتر قیمت زمین در ناحیه صنعتی میلاجرد بصورت پایه و برای هر متر مربع: قیمت زمین برای این ناحیه صنعتی توسط شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی اعلام نگردیده است ناحیه صنعتی میلاجرد یکی …

ناحیه صنعتی میلاجرد Read More »

ناحیه صنعتی سمقاور

ناحیه صنعتی سمقاور اطلاعات کلی : استانمرکزی شهرستان کمیجان قیمت زمین در ناحیه صنعتی سمقاور بصورت پایه و برای هر متر مربع: 7,110,000 ریال ناحیه صنعتی سمقاور یکی از نواحی صنعتی استان مرکزی و یک ناحیه ایجادی است. این ناحیه صنعتی دارای مساحتی به وسعت 51 هکتار و 143 قطعه می باشد. جهت کسب اطلاعات …

ناحیه صنعتی سمقاور Read More »

ناحیه صنعتی خنجین

ناحیه صنعتی خنجین اطلاعات کلی : استان مرکزی شهرستان فراهان دهستان فاصله تا جاده صفر کیلومتر فاصله تا گمرک 85 کیلومتر فاصله تا مرکز استان 80 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 85 کیلومتر فاصله تا شهر 3 کیلومتر قیمت زمین در ناحیه صنعتی خنجین بصورت پایه و برای هر متر مربع: قیمت زمین برای …

ناحیه صنعتی خنجین Read More »

ناحیه صنعتی شهید مهدی پرندک

ناحیه صنعتی شهید مهدی پرندک اطلاعات کلی : استانمرکزی شهرستان زرندیه دهستان زاویه فاصله تا جاده 1 کیلومتر فاصله تا گمرک 55 کیلومتر (ساوه) فاصله تا مرکز استان 240 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 10 کیلومتر (پرندک) فاصله تا شهر صفر کیلومتر قیمت زمین در ناحیه صنعتی شهید مهدی پرندک بصورت پایه و برای …

ناحیه صنعتی شهید مهدی پرندک Read More »

ناحیه صنعتی شهید فروزان

ناحیه صنعتی شهید فروزان اطلاعات کلی : استانمرکزی شهرستان اراک دهستان ساروق فاصله تا جاده 1 کیلومتر فاصله تا گمرک 40 کیلومتر (اراک) فاصله تا مرکز استان 40 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 40 کیلومتر (اراک) فاصله تا شهر 15 کیلومتر قیمت زمین در ناحیه صنعتی شهید فروزان بصورت پایه و برای هر متر …

ناحیه صنعتی شهید فروزان Read More »

ناحیه صنعتی شهید عبدالعلی سعیدی

ناحیه صنعتی شهید عبدالعلی سعیدی اطلاعات کلی : استانمرکزی شهرستان خمین دهستان صالحان فاصله تا جاده 1 کیلومتر فاصله تا گمرک 80 کیلومتر (اراک) فاصله تا مرکز استان 80 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 80 کیلومتر (اراک) فاصله تا شهر 30 کیلومتر قیمت زمین در ناحیه صنعتی شهید عبدالعلی سعیدی بصورت پایه و برای …

ناحیه صنعتی شهید عبدالعلی سعیدی Read More »

ناحیه صنعتی شهید حبیبی نخجیروان

ناحیه صنعتی شهید حبیبی نخجیروان اطلاعات کلی : استانمرکزی شهرستان محلات دهستان باقرآباد فاصله تا جاده 0.5 کیلومتر فاصله تا گمرک 135 کیلومتر (اراک) فاصله تا مرکز استان 135 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 135 کیلومتر (اراک) فاصله تا شهر 30 کیلومتر قیمت زمین در ناحیه صنعتی شهید حبیبی نخجیروان بصورت پایه و برای …

ناحیه صنعتی شهید حبیبی نخجیروان Read More »

ناحیه صنعتی شهدای بابایی

ناحیه صنعتی شهدای بابایی اطلاعات کلی : استانمرکزی شهرستان شازند دهستان قهرکهریز فاصله تا جاده 0.5 کیلومتر فاصله تا گمرک 35 کیلومتر (اراک) فاصله تا مرکز استان 25 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 33 کیلومتر (اراک) فاصله تا شهر 10 کیلومتر قیمت زمین در ناحیه صنعتی شهدای بابایی بصورت پایه و برای هر متر …

ناحیه صنعتی شهدای بابایی Read More »

اسکرول به بالا