نیروی انسانی

هر کارخانه ای به نیروی انسانی متناسب با خود نیاز دارد. از طرفی افراد متقاضی کار همواره با چالش پیدا کردن کار مناسب با شرایط خود، رو به رو هستند.

بنابراین چنانچه به دنبال پیدا کردن کار در کارخانجات هستید، میتوانید درخواست های موجود درپایین صفحه  را بررسی و از طریق روشهای ارتباطی موجود، برای موقعیت های شغلی مورد نیاز، اعلام آمادگی کنید.

اگر به دنبال جذب نیروی انسانی برای کارخانه یا واحد تولیدی خود هستید، میتوانید با تکمیل فرم موجود در این  لینک اقدام به ثبت درخواست خود نمایید.

نیروی انسانی
اسکرول به بالا